KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
KR bibliotheek biedt inzicht in hoe de informatievoorziening in het rijonderwijsdomein is georganiseerd. De Bibliotheek heeft de volgende onderwerpen:

 

Doelen en principes
bieden richtlijnen voor (inrichting)keuzes en afspraken en de bijbehorende motivering.

 

Ontwerpgebieden
indeling van principes en ontwerpkaders.

 

Ketenfuncties
beschrijven wat het rijonderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe en door wie dit wordt uitgevoerd.

 

Ketenprocessen
In beschrijvingen van ketenprocessen komt tot uitdrukking hoe de ketenfuncties worden gerealiseerd, en welke partijen daar precies bij betrokken zijn.

 

Ketenpartijen
De partijen in het rijonderwijsdomein.

 

Rijonderwijs kernmodel
Geeft inzicht in de belangrijkste begrippen in het rijonderwijsdomein en hun samenhang.

 

Gegevenssoorten
Gegevenssoorten omvatten categorieën gegevens, zoals ‘aanmeldgegevens’ of ‘structuur- en begeleidingsgegevens’, die binnen een ketenproces op een soortgelijke manier worden gebruikt.

 

Zeggenschappen
Zeggenschappen omvatten de verschillende rechten die partijen kunnen hebben ten aanzien van de diverse soorten gegevens die in het rijonderwijsdomein worden gebruikt of uitgewisseld.

 

Referentie-eenheid
Referentie-eenheid of componenten bieden een functionele beschrijving van de systemen die in het rijonderwijsdomein worden gebruikt.

 

Applicatie
Applicaties zijn concrete systemen die de functionaliteit van een of meer referentiecomponenten bieden.

 

Standaarden
Standaarden representeren concrete afspraken over de inrichting van informatievoorziening in het rijonderwijsdomein.

 

Wet- en regelgeving
De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit Wettelijke taken gebaseerd op wet- en regelgeving.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.