KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
De principes van KR zijn verdeeld over drie lagen:

 

1. Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van het rijonderwijsdomein gerelateerd aan de doelen uit de visie. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

 

2. Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

 

3. Ontwerpkaders zijn een verdere invulling van de afgeleide principes. Zij bieden concrete kaders en richtlijnen voor (keten)projecten om aan de doelen en principes van KR te voldoen.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.