KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
Binnen de thema’s leiden de principes tot ontwerpkaders die door opdrachtgevers en teamleiders gehanteerd kunnen worden om projecten en ontwikkelingen binnen de kaders van de KR uit te voeren.

 

Ga door naar één van deze ontwerpgebieden om meer informatie te zien over de bijbehorende doelen, principes en ontwerpkaders.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.