KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
KR biedt inzicht en handvaten voor bestuurders, ontwikkelaars, uitgevers, analisten en alle professionals die zich bezig houden met ketenbrede informatievraagstukken.

 

KR is een ketenreferentiearchitectuur, waarin het gehele rijonderwijsdomein wordt beschouwd. KR is niet bedoeld als referentiearchitectuur voor (de enterprisearchitectuur van) individuele organisaties. Andere referentiearchitecturen, met een meer sectorgerichte invulling, bieden daartoe de juiste handvatten.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.