Stap 1

Niveau

Stap 2

Doelgroep

Stap 3

Leerdoel

Stap 4

Randvoorwaarden

Stap 5

Samenstelling

Stap 6

Leerlijnen

Stap 7

Dutlaplan

Het kennisinstituut Dutch Lapétus is helemaal klaar voor de toekomst van je rijschool

Dit heeft veel tijd en moeite gekost.
Ook is er flink wat geld in de afgelopen jaren  geïnvesteerd om tot dit resultaat te komen.

De basisopleiding voor rijinstructeurs is belangrijk om een theoretisch fundament te leggen om rijles te kunnen geven. Het bezwaar is dat rijinstructeurs meekrijgen dat er geen betere basis gelegd kan worden. Theoretisch klopt dat, echter de rijles is een praktijkvak. De RIS en ROM bieden uitkomst in de structuur van de rijles, maar bieden onvoldoende draagvlak als de basis van de rijles niet goed begrepen wordt.
Het tweede bezwaar is de duur van bevoegdheid die bepaald of je stagementor mag zijn. Dit levert onherroepelijk problemen op als aankomende rijinstructeurs die op stage gaan tijdens opleiding tips krijgt van  instructeurs die al langer dan vijf jaar les geven, maar zich niet hebben ontwikkelt in het vak.

De rijschool sector heeft in het geheel een achterstand, maar dat is niet erg op het moment dat de oplossing geboden wordt. De tijd dringt. Er is geen tijd meer om nu nog te beginnen met onderzoek wat Dutch Lapétus al heeft gedaan.
Dit is te laat omdat we de oplossing afwegen ten opzichte van de verkeersveiligheid en de daaraan gekoppelde ongevallen analyses.

Er heerst ook een ander probleem in de sector. De gedachte “dat kan ik ook” en “gaan wij ook doen” wordt vanuit alle hoeken ingezet om concurrentie het hoofd te bieden. Dit gegeven is slecht voor de verkeersveiligheid en de doorontwikkeling hierin.
Doe je ding waar je goed in bent en doe beslist niet meer. De rijschool sector wordt teveel hierin gestoord.
Wil je wel meer, neem dan contact op via onderstaand mailadres voor nadere informatie of een afspraak.

Verder kwam uit de pilots naar voren dat rijinstructeurs en rijscholen ervan balen dat de sector te commercieel is geworden.
Gebleken is dat de klant dit gegeven voelt en zich ernaar gedraagt.
Commerciële diensten, gecombineerd met alles wat spoed is, wordt gerelateerd aan gemak en simpelheid om snel aan een rijbewijs te komen.
Het effect wordt tijdens het rijles onderwijs van Dutla behandeld.

Het is tevens zeer belangrijk om rijinstructeurs niet te beschuldigen terwijl de poort om rijinstructeur te worden ruim open stond.
Dit geldt ook voor rijinstructeurs. Die zouden geen beschuldigende vinger moeten wijzen naar verkeersdeelnemers die anders door het verkeer heen rijden dan ze zijn opgeleid. Dat mag op het moment dat je eerst zelf alles uit de kast hebt gehaald en gebruik hebt gemaakt van de middelen die het kennisinstituut heeft aangeboden.

Een registratie kan nuttig zijn mits er toezicht  wordt gehouden die effect heeft op het terugdringen van verkeersslachtoffers. Dutch Lapétus is klaar om deze toezicht op zich te nemen en iedereen, alle instructeurs binnenboord te houden en goedwillende partijen en bedrijven ruimte te geven die ze nodig hebben.

Het enige wat we vragen is vertrouwen, respect en samenwerking.

Vragen of meer informatie:

d.kolk@dutchlapetus.com

a.joostens@dutchlapetus.com

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.