KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
Voor het toepassen van KR zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:


Structuurccan

  • Met de KR structuurscan worden op systematische wijze alle structuuraspecten van een standaard of voorziening in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd. 

 

Ontwerpkaders

  • Ontwerpkaders bieden handvatten voor projecten en ketenpartijen om ontwikkelingen in lijn met KR uit te voeren.

 

Thema’s

  • Thema’s groeperen belangrijke, structuur significante ontwikkelingen in het rijonderwijs.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.