KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
Voor het toepassen van KR zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

 

Structuurscans
Met de KR structuurscan worden op systematische wijze alle structuuraspecten van een standaard of voorziening in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd.
Ontwerpkaders
Ontwerpkaders bieden handvatten voor projecten en ketenpartijen om ontwikkelingen in lijn met KR uit te voeren
Thema’s
Thema’s groeperen belangrijke, structureel significante ontwikkelingen in het rijonderwijs

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.